ИНСТИТУТЪТ подпомага и работи за приоритетното изпълнение на национални и международни културни проекти и програми. Съдейства на българските дипломатически мисии в чужбина за разширяване на двустранните и многостранни връзки и сътрудничество в областта на културата. Поддържа, разширява и популяризира художествения фонд на Министерството на външните работи на Република България. Участва с Дипломатическия институт в програмата за обучение на млади дипломати в областта на културната дипломация.

Новини

България - фокус на международен форум на изкуства в Корея

Съвременното българско визуално изкуство е акцент в програмата на първото издание на Eurasia Art Express Project , което се провежда в град Деджон, Република Корея между 24 и 30 септември 2014 г .

пълен текст

СЪБИТИЯ В МИСИИТЕ

виж пълния списък

колекции

Нови произведения в колекцията на ДКИ 2006-2007

В изпълнение на дългосрочно записаната в програмата на ДКИ задача да опазва и разширява ...