ИНСТИТУТЪТ подпомага и работи за приоритетното изпълнение на национални и международни културни проекти и програми. Съдейства на българските дипломатически мисии в чужбина за разширяване на двустранните и многостранни връзки и сътрудничество в областта на културата. Поддържа, разширява и популяризира художествения фонд на Министерството на външните работи на Република България. Участва с Дипломатическия институт в програмата за обучение на млади дипломати в областта на културната дипломация.

Новини

ИЗЛОЖБА "10 БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ"

В периода 21 - 31 октомври 2014 г. галерия "Мисията" към Държавен културен институт при министъра на външните работи представя експозицията "10 български художници". Изложбата включва

пълен текст

СЪБИТИЯ В МИСИИТЕ

виж пълния списък

колекции

Иван Шишманов и обединена Европа

Изложбата обхваща основните периоди и събития от житейския и творчески път на проф. Шишманов...